Pracownia Otwierania Kultury Menu

Czym są licencje Creative Commons?

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Animacja edukacyjna wyjaśniająca w prosty sposób zasady publikowania treści w oparciu o licencje Creative Commons.

Film powstał w ramach projektu Spółdzielnia “Wiedza”, wyrastającego z doświadczenia Centrum Cyfrowego Projekt: Polska zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji. Projekt to działania edukacyjne dla liderów NGO  z całej Polski, w ramach którego  zachęcamy uczestników do świadomego, legalnego korzystania  z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji z pomocą licencji Creative Commons. Realizujemy również kampanię informacyjną, mająca na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe