Pracownia Otwierania Kultury Menu

Otwarta kultura. Prawo autorskie, otwartość i kultura dzielenia się

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Instrukcja wyjaśniająca zasady praw autorskich, swobody użytkowania, domenę publiczną oraz licencje Creative Commons.

 

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe