Pracownia Otwierania Kultury Menu

Instytucje dziedzictwa w Wikipedii

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Wikipedyści przy pracy – Przykuta & Ludmiła Pilecka, autor: Adokador, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wikipedy%C5%9Bci_przy_pracy_-_Przykuta_%26_Ludmi%C5%82a_Pilecka.jpg, CC BY-SA 3.0.

Ewa Majdecka

 

GLAM-Wiki to platforma współpracy pomiędzy Wikipedią a instytucjami kultury. Obie strony mają ten sam cel: publiczne prezentowanie i powszechne udostępnianie wiedzy i osiągnięć kultury jak najszerszej rzeszy odbiorców.

“Współpraca z Wikipedią pozwala wszystkim instytucjom kultury w łatwy sposób dzielić się swoimi zbiorami i materiałami z ludźmi na całym świecie oraz wzbogacać otwarte zasoby ogólnie dostępnej wiedzy. Projekty GLAM-Wiki pozwalają instytucjom uzyskać dotrzeć do większej liczby odbiorców w kraju i na świecie oraz często ułatwiają aktywne zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji.”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM

Z Wikimedią Polska współpracuje m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie. Dzięki temu do Wikipedii trafiły skany wysokiej jakości wielu obrazów będących w posiadaniu MNW. Stworzono artykuły o samym muzeum, ale również hasła np. związane z tematem pasteli – przy okazji wystawy czasowej Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Więcej o tej współpracy TUTAJ.

 

Leon Wyczółkowski, Autoportret w chińskim kaftanie,

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Kolekcja_Muzeum_Narodowego_w_Warszawie#/media/File:Leon_Wycz%C3%B3%C5%82kowski_-_Autoportret_w_chi%C5%84skim_kaftanie.jpg, domena publiczna.

Taki sposób na udostępnianie zasobów instytucji dziedzictwa jest też wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Etnograficzne w Warszawie właśnie z tego źródła pozyskało środki na projekt „Rok obrzędowy z Wikipedią. W Wikipedii znajdą się nieopisane wcześniej artykuły o polskich zwyczajach ludowych, które zostaną zilustrowane zdjęciami ze współcześnie organizowanych obrzędów. “Rok obrzędowy” to również miejsca ważne dla polskiej kultury ludowej, które czekały na opisanie. Jednym z nich są Wilamowice, w których używano języka wilamowskiego (wymysiöeryś). Obecnie posługuje się nimi jedynie około 70 osób.

 

Oficjalna maskotka projektu –

Wikipe-tan w polskim stroju regionalnym, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Rok_obrz%C4%99dowy_z_Wikipedi%C4%85#/media/File:Wikipe-tan_PME_2_with_text.svg, CC BY-SA 3.0.

Współpraca z instytucjami kultury łączy się z projektem Wikipedian in Residence. Dzięki niemu wikipedysta spędza pewien czas w danej instytucji, dzięki czemu konsultując się z pracownikami instytucji i bezpośredniemu kontaktowi z zasobami dziedzictwa może stworzyć artykuły o wysokiej jakości merytorycznej.

Więcej o Wikipedian in Residence w naszym POŚCIE.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe