Czym jest Transformator?

Transformator Kultury to program edukacyjny zawierający opis etapów, zbiór dobrych praktyk i narzędzi z obszarów zarządzania, projektowania oraz tworzenia oprogramowania – dopasowany do realiów instytucji kultury.

Dlaczego powstał Transformator?

Transformator Kultury powstał, ponieważ wierzymy, że kluczem do powodzenia transformacji cyfrowej w instytucjach kultury jest :

  • osadzenie projektów w strategii instytucji,
  • rozwój oparty o dane wspierające intuicję twórcy,
  • angażowanie multidyscyplinarnych zespołów,
  • projektowanie zorientowane na użytkownika.

Brak tych elementów nie pozwala instytucjom kultury na wykorzystanie pełni możliwości technologii cyfrowych w realizacji misji i swojej społecznej roli.

Klikaj na kolejne etapy i dowiedz się, jak prowadzić projekty cyfrowe!

Nadal masz pytania i wątpliwości? Wynajmij Pracownię Otwierania Kultury i Superskrypt do skonsultowania lub poprowadzenia projektu IT w Twojej instytucji!

Treść Transformatora dostępna jest także w formie PDF. Pobierz ten dokument i uzupełnij go o notatki dotyczące Twojego projektu.