Pracownia Otwierania Kultury Menu

Poznaj naszą ofertę

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Pracownia Otwierania Kultury to przestrzeń laboratoryjna wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez przybliżanie otwartych cyfrowych zasobów dziedzictwa ich odbiorcom. Pracownia służy dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi wspierających transformację cyfrową instytucji kultury.

Pracownia Otwierania Kultury wspiera pracowników instytucji GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea) w wykorzystywaniu technologii z pożytkiem dla ich misji. Prowadząc badania, realizując projekty we współpracy z instytucjami i świadcząc im wsparcie w formule konsultingowej, gromadzimy wiedzę na temat wyzwań i barier, z jakimi mierzą się instytucje. Staramy się pomagać im znajdować najlepsze możliwe sposoby działania, mając świadomość ram, w jakich funkcjonują oraz dostrzegając ich unikatowy potencjał.

Specjalizujemy się w działaniach obejmujących wszystkie elementy procesu cyfryzacji dziedzictwa: digitalizacji, porządkowaniu stanu prawnego, otwartym udostępnianiu, budowaniu narzędzi i rozwiązań technologicznych, opracowywaniu strategii cyfrowych oraz budowaniu zaangażowania różnych grup odbiorców w wykorzystywanie i przetwarzanie tych zasobów.

Współpracując z instytucjami kultury, stawiamy na otwartość i zrównoważone rozwiązania, skrojone na potrzeby instytucji publicznych i zgodne z ich misją. Otwartość rozumiemy szeroko – jako otwartość na odbiorcę, otwartość na osoby o szczególnych potrzebach, otwartość technologiczną i prawną produktów i zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz otwartość na zmiany i gotowość adaptowania się do nowych okoliczności. Przekłada się ona na inkluzywność tworzonych rozwiązań, przejrzystość procesu dla wszystkich zaangażowanych we współpracę oraz równy dostęp do wiedzy oraz uważność na potrzeby użytkowników.

Powiązane z tym jest promowanie ekologii praktyk instytucjonalnych, czyli dbałości o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, preferowanie rozwiązań nastawionych na długie trwanie, adaptacje i aktualizacje oraz troska spójność rozwiązań i produktów z misją, specyfiką i społeczną rolą publicznych instytucji kultury.

To wszystko składa się na nasze podejście do transformacji cyfrowej instytucji. Zapoznaj się z naszym podejściem i metodami pracy na stronie Transformatora kultury.

Jak mogę skorzystać z pomocy Pracowni?

Jeśli jesteś pracownikiem/pracowniczką instytucji kultury i szukasz wiedzy i dobrych praktyk, zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną oraz kompendium wiedzy Transformator kultury.

Jeśli zapoznałeś/aś się z Transformatorem i szukasz porady, zapraszamy na jedne z naszych warsztatów, które realizujemy cyklicznie – informacje o planowanych warsztatach regularnie pojawiają się na naszej stronie.

Jeśli reprezentujesz instytucję, która chciałaby skorzystać ze wsparcia zespołu Pracowni, by stworzyć narzędzie cyfrowe skrojone na miarę Waszych potrzeb, dostosowane do misji, zasobów i możliwości budżetowych, którymi dysponujecie, napisz do nas: otwartakultura@centrumcyfrowe.pl

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe