Pracownia Otwierania Kultury Menu

Szlaki tułaczy

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

“Szlaki tułaczy” to historia polskich obywateli zesłanych w głąb Związku Radzieckiego oraz ich późniejszej tułaczki po świecie, opowiedziana za pomocą źródeł archiwalnych: wspomnień, dzienników, dźwiękowych relacji biograficznych, fotografii oraz materiałów ikonograficznych. Merytorycznym uzupełnieniem dla narracji prowadzonej przez świadków historii są krótkie teksty historyczne oraz dane statystyczne. Interaktywna mapa pozwala poznać szlaki polskich zesłańców oraz dowiedzieć się więcej o miejscach, w których przebywali. Źródła archiwalne wykorzystane na stronie szlakitulaczy.pl są przechowywane w archiwach Ośrodka KARTA: Archiwum Wschodnim, Archiwum Fotografii oraz Archiwum Historii Mówionej.

Ten projekt cyfrowy zrealizowany jest przez Fundację Ośrodka Karta oraz Pracownię Otwierania Kultury. Został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracownia prowadziła proces projektowania narzędzia, była odpowiedzialna za jakość projektu graficznego, UX i technologicznego, współtworzyła architekturę strony i działania promocyjne.

 

 

 

W “Szlakach tułaczy” przedstawione są również sylwetki konkretnych przesiedlonych osób. Dzięki materiałom archiwalnym możemy śledzić ich trasę tułaczki oraz relację z tej drogi.

Szlaki wiodą od Kresów przez cały świat. W serwisie można znaleźć podstawowe informacje o każdym z miejsc oraz pisane i dźwiękowe relacje świadków, którzy opowiedzieli o nich.

 

“Szlaki tułaczy” jest projektem realizowanym w modelu opartym o kryterium otwartości. Model ten jest wdrażany i rozwijany we wszystkich projektach realizowanych przez Pracownię Otwierania Kultury. Kryterium otwartości rozumiane jest szeroko jako otwartość na odbiorcę, otwartość technologiczną i prawną produktów i zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą. Dlatego też wszystkie materiały dostępne na portalu http://szlakitulaczy.pl stanowią zasób domeny publicznej lub zostały udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 4.0. Kod źródłowy “Szlaków tułaczy” jest dostępny na githubie Centrum Cyfrowego.


Projekt jest jednym z czterech prototypów, które powstały w Pracowni Otwierania Kultury w 2017 roku i jednym z dwóch, który zwyciężył w konkursie na wdrożenie w 2018 roku.

Szczegółowy opis projektu wyłonionego w konkursie na wdrożenie znajdziesz TUTAJ.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe