Pracownia Otwierania Kultury Menu

Otwarte Zabytki

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

„Otwarte zabytki” to projekt Centrum Cyfrowego, którego celem jest ułatwienie obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie ich w działania na rzecz ich ochrony.

Projekt rozpoczął się latem 2012, tzw. Społecznym Czynem Cyfrowym – obywatelską akcją czyszczenia danych pochodzących z Rejestru Zabytków. Zaprojektowaliśmy na jej potrzeby i udostępniliśmy online narzędzie, dzięki któremu internauci sprawdzali i uzupełniali podstawowe informacje o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania i współrzędne GPS. W akcji wzięło udział ponad 7 tysięcy osób. Informacje o zabytkach edytowano ponad 10 tys. razy. Sukces akcji zmotywował nas do rozwijania projektu. Uwzględniliśmy sugestie użytkowników i rozbudowaliśmy narzędzie służące do uzupełniania danych o kolejne funkcjonalności (m.in. opis, tagi, fotografie, wydarzenia historyczne) – powstał otwarto-zabytkowy serwis internetowy. Umożliwia on swobodne edytowanie katalogu oraz wykorzystanie aplikacji służących m.in. do monitorowania i alarmowania o stanie zabytków, do tworzenia mapy zabytków oraz dodawania nowych obiektów do wspólnego katalogu. Równolegle prowadzimy działania edukacyjne i animacyjne, zachęcamy do angażowania się w cyfrową ochronę zabytków w każdym zakątku Polski. Zrealizowaliśmy dotychczas projekty adresowane m.in. do Polonii, seniorów, animatorów kultury oraz do bibliotek, współpracujemy z architektami, archiwistami, przewodnikami i wszystkimi, którym leży na sercu los polskich zabytków.

„Otwarte zabytki” – skąd nazwa?

„Otwarte” znaczy legalnie dostępne dla wszystkich. Wszystkie efekty projektu publikowane będą w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co oznacza, że można z nich będzie swobodnie korzystać, modyfikować je, kopiować i udostępniać innym.

Projekt zainspirowany został ubiegłoroczną edycją konkursu fotograficznego „Wiki lubi zabytki”, organizowanego przez stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego Centrum Cyfrowe było partnerem. Chcielibyśmy, aby projekt „Otwarte Zabytki” wspierał budowę obywatelskiego zasobu wiedzy o zabytkach.

Strona serwisu – www.otwartezabytki.pl/pl

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe