Pracownia Otwierania Kultury Menu

Sztuka na Zachętę

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Z inicjatywy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, pracowaliśmy nad stworzeniem innowacyjnego cyfrowego narzędzia edukacyjnego popularyzującego polską sztukę współczesną. Projekt rozwija linię wytyczoną przez dotychczasowe działania Zachęty, w tym zwłaszcza Otwartą Zachętę. Jednocześnie, wpisuje się też w szersze trendy w obrębie sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea). Analizując najważniejsze tendencje dotyczące działalności muzeów i instytucji dziedzictwa, które kształtować będą rozwój sektora na przestrzeni najbliższych pięciu lat, raport NMC Horizon Report: 2013 Museum Edition wskazuje na znaczenie tworzenia cyfrowych narzędzi edukacyjnych bazujących na zdigitalizowanych kolekcjach.

W odpowiedzi na aktualne trendy nie tylko w sektorze GLAM, ale też w edukacji, a także wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców, wypracowaliśmy koncepcję narzędzia wspierającego edukację formalną i nieformalną w zakresie wiedzy o sztuce współczesnej oraz kształcenie świadomych odbiorców sztuki, niezależnie od etapu edukacji. Jego głównym celem jest budowanie i rozwijanie kompetencji umożliwiających krytyczny odbiór dzieł sztuki, stymulowanie indywidualnej interakcji z dziełem oraz wspieranie kreatywności.

Narzędzie zaprojektowane zostało z myślą o uczniach i nauczycielach, jednak nie ogranicza się do tej grupy odbiorców i odpowiada także na potrzeby osób chcących samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, korzystając z innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykraczając poza granice podstawy programowej oraz tradycyjnych sposobów porządkowania i systematyzowania wiedzy, stanowi zaproszenie do rozpoczęcia własnej przygody ze sztuką współczesną – niezależnie od wieku, profesji i posiadanych kompetencji.

Zarówno dla edukatorów pracujących z różnymi grupami odbiorców, jak i indywidualnych użytkowników, stanowi ono zachętę do tworzenia i poszukiwania powiązań pomiędzy dziełami oraz śledzenie rozwoju motywów i nurtów, co ułatwia rozumienie dzieł sztuki współczesnej.

Interdyscyplinarne narzędzie, otwarte na tworzenie powiązań i dodawanie kontekstów obejmujących różne dziedziny wiedzy umożliwia zgłębianie relacji pomiędzy prezentowanymi dziełami a innymi tekstami kultury. Przede wszystkim jednak, stanowi zaproszenie do interakcji z zasobami sztuki przy zaangażowaniu swojej wiedzy, intuicji i emocji oraz zachęca do podejmowania działań twórczych i prób kuratorskich.

Łącząc w sobie zaawansowany system katalogowania zbiorów oraz atrakcyjne i przyjazne użytkownikom aplikacje mobilne, opracowane narzędzie oferować będzie angażujące doświadczenie, a jego stopniowa rozbudowa pozwoli skutecznie podtrzymywać zainteresowanie użytkowników.

Skrócony raport z prac nad koncepcją narzędzia jest dostępny tutaj:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe