Pracownia Otwierania Kultury Menu

Otwarte udostępnianie

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe
Centrum Cyfrowe, we współpracy z zespołem Małopolskiego Instytutu Kultury, pracowało nad rozpoznaniem i uporządkowaniem statusu prawnego dwóch zasadniczych – i obszernych – grup zasobów. Pierwszą stanowiły zasoby MIK, posiadane i produkowane przez instytucję. Obejmowały one zarówno te zasoby, które powstają na zamówienie MIK, jak i te tworzone przez pracowników instytucji, wolontariuszy, stażystów. Druga grupa obejmowała zasoby udostępniane w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski, które pochodzą od 39 instytucji z całego regionu.
Ze względu na duże zróżnicowanie tych zasobów, a także rozbieżności w sposobie ich opisu i dokumentacji, proces ten był złożony i często wymagał szczegółowego rozważania pojedynczych przypadków. Jego złożoność nie okazała się jednak przytłaczająca – przede wszystkim dzięki jasno określonemu celowi i kierunkowi działań.
Za punkt wyjścia dla całego procesu posłużyła misja Małopolskiego Instytutu Kultury, pojmowana jako wspieranie rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa oraz użycie nowych technologii dla edukacji i promocji małopolskiego dziedzictwa kultury. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób misję tę można wypełniać najbardziej efektywnie, stworzyło zasadnicze ramy dla rekomendacji, które stały się podstawą Regulaminu i stojącej za nim polityki otwartości całej instytucji.

Raport z tego procesu dostępny jest tutaj:

GDE Error: Requested URL is invalid
Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe