Pracownia Otwierania Kultury Menu

Muzeum Otwarte

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

W ramach programu „Otwarta kultura” wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zasobów oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami.

Na zlecenie Muzeum Historii Polski przygotowaliśmy badania otoczenia sieciowego Muzeum oraz  potrzeb odbiorców instytucji w środowisku cyfrowym.

Nasz zespół badawczy, we współpracy z badaczami z Millward Brown przygotował badanie jakościowe, składające się z dwóch modułów. Moduł wydobywczy zakładał poznanie wiedzy i stosunku pracowników MHP do działalności Muzeum w sieci oraz sformułowanie wstępnych hipotez na temat możliwych grup odbiorców i obszarów tematycznych stron internetowych.

Wywiady posłużyły za podstawę do stworzenia scenariusza bloga badawczego skierowanego do użytkowników stron MHP w formie kwestionariusza z elementami forum internetowego oraz kwestionariusza ankiet, których wyniki pozwoliły nam poznać sieciowe otoczenie, zwyczaje i potrzeby użytkowników obecnych stron Muzeum Historii Polski.

Efektem tej współpracy jest nie tylko zasób wiedzy, ale także konkretne działania Muzeum – w tym Deklaracja Polityki Otwartości, która znalazła się na nowej stronie MHP.

Proces ten podsumowaliśmy w krótkim raporcie:

GDE Error: Requested URL is invalid
Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe