Pracownia Otwierania Kultury Menu

Ewa Majdecka

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Koordynatorka procesu w Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym. Specjalistka ds. otwartości w kulturze i nauce. Socjolożka i animatorka kultury, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka specjalizacji animacja kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, badaczka społeczna, autorka projektów kulturowych. W ISNS UW stworzyła Inicjatywę Otwieracz – pierwszą w Polsce studencką grupę działającą na rzecz popularyzacji otwartego dostępu do publikacji naukowych. W Pracowni Otwierania Kultury bada, pisze, szkoli oraz koordynuje procesy powstania cyfrowych narzędzi przybliżających ludzi do dziedzictwa.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe