Pracownia Otwierania Kultury Menu

Weronika Sarnowska

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Asystentka Pracowni (2017) i entuzjastka nowych technologii w kulturze i w sektorze publicznym. W przeszłości konsultantka technologiczna, pomagała brytyjskiemu Ministerstwu Skarbu usprawnić mechanizmy komunikacji z obywatelami poprzez projektowanie customer experience oraz wdrażanie nowych technologii. Europeistka, absolwentka University College London, ma doświadczenie w pracy i nauce z Polski, Anglii oraz Włoch.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe