Pracownia Otwierania Kultury Menu

Mirosław Filiciak

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, Kierownik Katedry Kulturoznawstwa, kierownik School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet i gry komputerowe, nieformalny obieg treści i przemiany telewizji. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak “Młodzi i media”, “Tajni kulturalni” czy “Obiegi kultury”. W roku 2013 ukazała się jego nowa książka pt. “Media, wersja beta”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe