Pracownia Otwierania Kultury Menu

Ośrodek KARTA – Szlaki tułaczy

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Szlaki tułaczy

Mapa, czas, opowieść. Wojenne losy Polaków na obczyźnie.

Odkryj losy niemal miliona polskich obywateli, którzy stali się ofiarami aresztowań i przymusowych przesiedleń wskutek represji sowieckich po 1939 roku. Szlaki tułaczy to narzędzie webowe prezentujące bogaty materiał archiwalny i wiedzę podane w ciekawej formie graficznej, tworząc angażującą opowieść o tym wycinku drugowojennej historii Polski.
 
Strona główna – zakładka „Ludzie”. Widok całej trasy konkretnej osoby.
 
Strona główna – zakładka „Ludzie”. Widok fragmentu trasy konkretnej osoby.
 
Narzędzie pozwala prześledzić kilkanaście losów pojedynczych osób (uwzględniających różne kategorie represji sowieckich i późniejsze losy). Opis osoby obejmuje m.in. informację o przebytych kilometrach i czasie spędzonym poza domem rodzinnym. Opowieść jest zbudowana ze źródeł archiwalnych: wspomnień, nagrań i fotografii.
 
Podstrona w zakładce “Ludzie”. Fragment historii konkretnej osoby (cytaty pochodzą ze wspomnień Anastazji Kumoter, zbiory Ośrodka KARTA).
 
Jak narzędzie będzie się rozwijać?
“Nowe szlaki tułaczy” mogą włączać losy kolejnych osób, np. na podstawie materiałów archiwalnych od użytkowników (podobne losy w ich rodzinach) oraz dodawanie nowych archiwaliów (wspomnienia, relacje, fotografie) do zaznaczonych już szlaków. Inną możliwością jest wydłużenie osi czasu i dodawanie nowych szlaków tematycznych, np. szlaki migracyjne Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym.
Narzędzie może także zachęcać do samodzielnej pracy ze źródłem historycznym polegającej na chronologicznym odtworzeniu losów konkretnej osoby na podstawie jej wspomnień. Taki moduł, “Historyk (detektyw) w akcji”, zakładałby, że prawidłowe ułożenie elementów takiej biografii daje użytkownikowi dostęp do pełnej opowieści danej osoby.
 
Podstrona w zakładce “Ludzie”. Fragment historii konkretnej osoby (fotografie ze zbiorów Ośrodka KARTA).
 
Autorzy
Fundacja Ośrodka KARTA: Ewa Kołodziejska, Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Agnieszka Świątecka
 
 
Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe