Konkurs - Pracownia Otwierania Kultury
Wybierz narzędzie, którego najbardziej chciał(a)byś używać i oddaj swój głos w konkursie Pracowni Otwierania Kultury!
Pracownia Otwierania Kultury to lab technologiczny działający przy Centrum Cyfrowym, który gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów doświadczeń, programistów i ekspertów, którzy wspólnie projektują innowacje oparte na zdigitalizowanych zasobach kultury.
W roku 2017 w Pracowni powstały cztery koncepcje narzędzi cyfrowych bazujących na zdigitalizowanych zasobach dziedzictwa. Pracowały nad nimi zespoły reprezentujące cztery instytucje: Muzeum Historii Polski (w roli partnera), Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy i Ośrodek KARTA.
Ponieważ wierzymy, że to użytkownicy są najważniejszymi recenzentami produktów, wytypowanie prototypów do wdrożenia odbędzie się na podstawie publicznego głosowania, któremu towarzyszy głosowanie jury złożonego z ekspertów branżowych oraz zarządu Centrum Cyfrowego.
Jeśli obejrzeliście już wszystkie narzędzia, zapraszamy do oddania głosu na to, z którego najbardziej chcielibyście korzystać! Wasz głos może sprawić, że trafi ono do Waszych rąk wraz z końcem 2018 roku!
Głosowanie trwało od 13 do 26 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpiło 29 listopada. W 2018 roku zostaną wdrożone projekty: Muselfie (Muzeum Narodowe w Warszawie) oraz Szlaki tułaczy (Fundacja Ośrodka KARTA).
Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe