Pracownia Otwierania Kultury Menu

Manifest – po co i dla kogo robię to, co robię

15 kwietnia 2019
Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Pracując nad stworzeniem każdego projektu, w tym także narzędzia lub projektu cyfrowego, niezwykle ważne jest pamiętanie o tym, po co i dla kogo to robimy oraz jakie cele to działanie/narzędzie/projekt spełnia dla naszej instytucji.

W tym, aby zawsze móc o tym pamiętać, także wówczas, gdy w toku projektu będziemy skupiać się na detalach i podejmować szczegółowe decyzje – często tracąc możliwość patrzenia “z lotu ptaka” – pomocny jest Manifest.

Spisanie na początku procesu krótkiego, kilkuzdaniowego “manifestu” naszego działania/projektu/narzędzia ma dwie główne zalety:

  • jeśli stworzymy go w zespole projektowym, możemy następnie wywiesić je w widocznym miejscu – np. na ścianie na korytarzu w naszej instytucji, aby osoby z zespołu mogły się z nim oswoić i “zżyć”, a osoby spoza zespołu mogły dowiedzieć się, po co i dla kogo robimy to, co robimy;
  • mając go zawsze w pobliżu, możemy sięgać do niego, gdy mamy do podjęcia trudne decyzję (np. musimy zrezygnować z jakiejś funkcjonalności) lub gdy zastanawiamy się, jakie rozwiązanie wybrać.

Manifest może składać się z kilku zdań, które opisują cel i wizję tworzonego narzędzia, jego znaczenie dla instytucji i jej odbiorców, na przykład:

Manifest

Chcemy, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do wysokiej jakości treści wizualnych stanowiących wspólne dziedzictwo.

Patrzymy na kulturę z wielu punktów widzenia i chcemy nauczyć tego naszych odbiorców.

Wierzymy, że otwarty dostęp do dóbr kultury i towarzyszących im materiałów edukacyjnych pozwala rozwijać kreatywność i może służyć zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i grupom uczestniczącym w zajęciach edukacyjnych.

Rozumiemy, że uczestnictwo w kulturze przybiera różne formy, wspieramy animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników domów kultury i in.
Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe