Pracownia Otwierania Kultury Menu

Cyfrowe strategie dla kultury: Michael Edson w Warszawie

13 lipca 2016
Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe
Gościem czerwcowego warsztatu dla instytucji kultury był Michael P. Edson, wieloletni dyrektor do spraw strategii cyfrowej w Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Osią tematyczną tego spotkania były strategie cyfrowe, które – w naszym przekonaniu – stanowią istotny kontekst dla mówienia o otwartości.

W swojej praktyce zawodowej Michael Edson również traktuje otwartość jako ważny element myślenia o roli i misji instytucji kultury w XXI wieku. Podczas spotkania opowiedział nie tylko o swoim spojrzeniu na możliwe przenikanie się tych zagadnień, ale też o procesie wypracowywania strategii cyfrowej dla Smithsonian Institution, w którym otwartość odegrała istotną rolę (poczynając chociażby od tego, że cały proces prowadzony był na Wiki). Relację z tego spotkania możecie znaleźć na blogu Centrum Cyfrowego.

Otwartość jako element myślenia strategicznego

W naszej pracy na rzecz większej otwartości instytucji kultury oraz – co za tym idzie – większej dostępności ich zasobów (dla celów edukacyjnych, twórczych i komercyjnych) strategie cyfrowe stanowią ważny punkt odniesienia. Współpracując z instytucjami kultury staramy się zawsze wychodzić od misji oraz proponować myślenie o otwartości jako część strategii – narzędzie do osiągnięcia istotny z perspektywy danej instytucji celów. Wierzymy, że otwartość można postrzegać jako środek do ich osiągnięcia oraz że wdrażanie jej jest prawdziwie efektywne i sensowne tam, gdzie odpowiada zarówno na potrzeby samej instytucji, jak i jej publiczności.

Dlatego modelu pracy z instytucjami, który przyjęliśmy, pierwszym etapem jest rozpoznanie nie tylko specyfiki i charakteru instytucji i posiadanej przez nią kolekcji, ale także przyjrzenie się jej misji oraz sposobom, w jaki jest pojmowana przez pracowników. Zastanawiamy się także nad tym, co z niej wynika dla odbiorców danej instytucji. Następnie dopiero przechodzimy do procesu rozpoznania statusu prawnoautorskiego kolekcji, stanu digitalizacji, zakresu udostępnienia, jakości metadanych oraz sposobów oznaczeń. Praca nad zdefiniowaniem tej sytuacji i opracowaniem rekomendacji dla konkretnych grup zasobów zawsze odpowiadać musi celom i założeniom wynikającym z misji. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju proces jest dobrą okazją do namysłu nad strategią cyfrową, która ułatwi instytucji wyznaczenie sobie właściwego kursu na kolejne lata.

Start small, think big, move fast

Spotkanie z Michaelem Edsonem pomogło nam uświadomić sobie, że proces wypracowywania strategii nie musi – a często także nie powinien – być zbytnio rozciągnięty w czasie. Chociaż wypracowanie strategii często wydaje się zadaniem, które wymaga wiele namysłu oraz dużych nakładów pracy, Edson w swoim wykładzie przekonywał, że czasem lepiej jest skupić się na sprawnym i szybkim wypracowaniu najważniejszych założeń oraz obraniu konkretnego kursu, a następnie zacząć wdrażać wynikające z nich rozwiązania, modyfikując je w miarę potrzeby i wyzwań, z jakimi instytucja się mierzy. Ten model pracy, czerpiący inspirację z programowania zwinnego, z pozoru wydaje się odległy od trybu i tempa pracy instytucji, w których definicję wpisane jest długie trwanie i odporność na zmianę. Jednocześnie, istnieją obszary, w których czerpanie z takich inspiracji może działać na korzyść tych instytucji, nie zagrażając jednocześnie ani ich tożsamości, ani specyfice.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe